Частина 3. 10 листопада 2017. Зміни до Закону про Карту Поляка від 27 жовтня 2017 року, голосування і поправки.

Про те, що передувало цьому дню можете почитати тут:

  1. Зміни до закону про Карту Поляка від 27 жовтня 2017
  2. Обговорення в Сенаті 9 листопада 2017

Ну і запрошую приєднуватись до нашої групи Карта Поляка. Інформація як коли


9 листопада на засіданні Сенату першого дня до Закону, серед усіх інших поправок була додана доволі неприємна поправка: ,

10) w art. 9 wyrazy „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” zastępuje się wyrazami
„z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Тобто прибиралось 14 днів для введення в дію Закону після оголошення, замість цього  Закон увійшов би в дію зразу на наступний день. Але голосування за поправками і закон в цілому було перенесено на 10 листопада, і 10 листопада всі поправки були прийняті, крім цієї. Враховуючи, що поправки все ж є, Закон ще буде повернуто до Сейму на голосування за поправки.

Чекаємо, слідкуємо.

Корисні посилання для перевірки моїх слів:

Сенат вніс поправки, от тут:  http://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,401.html

 

 

З’явилось вже – Закон не прийнято, прийнято поправки – http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,494,1.html

Що це значить?

Це значить що Закон про зміни тепер їде назад до Сейму на голосування за поправки, які запропонував Сенат. Якщо Сейм проголосує за них, то Закон вважається прийнятим, їде на підпис до Президента і Президент передає після цього на публікацію, і вже після публікації на http://dziennikustaw.gov.pl/ через 14 днів входить в дію. Якщо ні – повертається до Сенату на розгляд і коло продовжується.

 

Ну і технічна унформація:

Хто голосував “За”  те щоб устава увійшла в дію на наступний день після оголошення.

Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 5 47 1 11
Klub Parlamentarny – Grupa Senatorów Platforma Obywatelska 33 26 26 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1

 


І подаю повну стенограму саме з цього питання, голосування за поправки (важлива поправка виділена кольором) і Закон в цілому. Взято звідси: http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,494,2.html

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 637 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka nr 1 ma na celu doprecyzowanie przepisów w celu wskazania, że przepisy ustawy o cudzoziemcach będą miały zastosowanie nie tylko do wydawania kart pobytu, ale również do ich wymiany oraz unieważnienia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 12)

Poprawka nr 2 doprecyzowuje przepis w celu zagwarantowania jego właściwego rozumienia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 13)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 14)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka nr 5 ma na celu doprecyzowanie przepisów w celu wskazania, jakiej dotacji dotyczą.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 80 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 16)

Teraz która ma być?

(Głosy z sali: Szósta.)

Szósta? No to nie odkreśliłem, właśnie.

Poprawka nr 6 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 17)

Przyjęta.

Poprawka nr 7 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 82 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 18)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 8 ma na celu wprowadzenie do ustawy przepisu utrzymującego czasowo w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, które na skutek pośredniej zmiany treści przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego utraciłyby moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 19)

Poprawka nr 9 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 20)

Poprawka nr 10 prowadzi do skrócenia terminu wejścia ustawy w życie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 33 – za, 47 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 21)

Poprawka ta została odrzucona.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 22)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

Поділитись:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *