Wniosek – як його правильно заповнити? Офіційна інструкція.

Багато говорили, сперечались, але виявляється все є офіційно розписано.
Ненароком побачив що на сайті консульства Вінниці було нормально описано що як записувати  в Вньоску! (і в тому числі написано що не обов’язково закордонний паспорт)
Вньосек можна скачати тут (так, він актуальний станом на кінець 2018 року): http://roma.in.ua/old/wniosek20162017.pdf
Текст з сайту консульства копіюю нижче і додам свої коментарі (виділю зеленим і червоним).
Про інші питання можете почитати або в меню мого сайту, або в групі, звідки в основному інформація і взята: https://www.facebook.com/groups/infoKP/
Objaśnienie sposobu wypełnienia wniosku

       OBJAŚNIENIA

w sprawie sposobu wypełniania wniosku o przyznanie Karty Polaka

UWAGA! Rubryki powinny być wypełnione czytelnie pismem drukowanym w kratkach  w języku polskim!

Część A – Dane osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka:

Pkt 1 i 2 –  imię i nazwisko powinno zostać wpisane w zapisie stosowanym w paszporcie zagranicznym (transkrypcja na alfabet łaciński) Якщо паспорту ще нема – перекласти латиницею можете офіційно на сайті міграційної служби тут: https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html

Pkt 3 i 4 – imię i nazwisko w języku polskim – jeśli ktoś wnioskuje o wpisanie Якщо хочете щоб крім того як в закордонному паспорті було ще й правильно польською Ваші дані написано – тоді тільки заповнюєте цей пункт

Pkt 5 – data urodzenia

Pkt 6 – należ wybrać płeć

Pkt 7 –  miejsce urodzenia  – należy wpisywać nazwę konkretnej miejscowości (nie wpisuje się nazwy obwodu ani nazwy kraju)
Pkt 8 –  należy wpisywać aktualnie posiadane obywatelstwo

Pkt 9 – należy wpisać swoją narodowość Тут завжди пишемо “Polska”

Część B – Adres zamieszkania:

Pkt 10 – jednostka podziału administracyjnego – rodzaj – należy wpisywać słowo „OBWÓD” В Україні ЛИШЕ “OBWÓD”

Pkt 11 – należy wpisać kod pocztowy swojej miejscowości
Pkt 12 – jednostka podziału administracyjnego – należy podać w formie przymiotnikowej – nazwę obwodu, w którym wnioskodawca stale zamieszkuje np. „WINNICKI”. зрозуміло? тут лише назва області
Pkt 13 – miejscowość  – należy podać nazwę miejscowości. Jeżeli jest to miejscowość nie posiadająca (nazwanych) ulic, po nazwie należy podać numer nieruchomości – np. „WOLICA 27″

Część C – Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka:

Pkt 17 – nazwa dokumentu (np. paszport  albo paszport wewnętrzny tzw. W języku polskim dowód osobisty) І так само можна свідоцтво, зверніть увагу на фразу ” W języku polskim dowód osobisty” якщо це звичайний паспорт!

Pkt 18 – seria i numer dokumentu

Pkt 19/20 – daty ważności dokumentu

Część D – Dane przodków osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka:

Pkt 21/27 – nazwisko, imiona – należy stosować zapis jak w dokumencie, który Wnioskodawca załącza jako dowód pochodzenia
Pkt 22/28 – pokrewieństwo – należy postawić znak X we właściwym kwadracie
Pkt 23/29 – obywatelstwo – w przypadku osób żyjących – należy podawać obywatelstwo aktualne, w przypadku osób zmarłych – obywatelstwo posiadane w dacie śmierci

Pkt 24/30 – narodowość – należy wpisać narodowość przodka, a w przypadku gdy wniosek składany jest dla małoletniego należy wpisać numer Karty Polaka rodzica

Pkt 25-26/31-32 – wypełnia się tylko w przypadku składania wniosku dla małoletniego УВАЖНО ПЕРЕЧИТАЙТЕ і залишайте пустими ці поля якщо не для неповнолітнього вньосек! Якщо вньосек для дитини – то тут пишеться документ посвідчення особи батьків.

Пункт 24 і 30 “Narodowość (w przypadku występowania z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego wpisać numer Karty Polaka rodzica)” – в кого з батьків є КП – пишемо номер КП, в кого нема – національність

Część E – Zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej (dotyczy wyłącznie zaświadczeń upoważnionych organizacji na specjalnym druku – zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej):

Pkt 33 Należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie

Część F – Poświadczenie znajomości języka polskiego:

Pkt 34 zaznaczyć znak X w odpowiednim miejscu

Część G – Oświadczenie osoby składającej wniosek – w pkt. 2 należy skreślić nie posiadam (gdy wniosek dotyczy niepełnoletniego) lub skreślić małoletni nie posiada (gdy wniosek dotyczy osoby dorosłej)

Część H – Podpis osoby składającej wniosek i fotografia rozm. 35 x 45 /opis w przypisie na dole wniosku/, osoby małoletnie powyżej 13 roku życia podpisują samodzielnie; osoby małoletnie powyżej 16 roku życia muszą wyrazić zgodę na przyznanie Karty Polaka wpisują znak X

Część I – Podpisy rodziców lub przedstawicieli prawnych małoletniego – należy złożyć w obecności konsul
Pkt. 39 – liczba załączników/kartek: w pierwszym podwójnym polu wpisuje się liczbę załączników. Jeżeli niektóre załączniki składają się z kilku oddzielnych kart – w drugim podwójnym polu podaje się łączną liczbę kartek. Jeżeli liczby te są jednocyfrowe – należy poprzedzić je wpisaniem zera – np. 03.

Podpisy muszą mieścić się w ramce. Дуже важливо – підпис буде скануватись, тому не дотикатись країв рамки

Повторю ще раз – текст взято звідси: http://winnica.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/karta_polaka/objasnienie_sposobu_wypelnienia_wniosku/

Поділитись:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *