Львів. Дещо з підготовки на Карту Поляка.

Роблю репост зі згоди автора тексту.  Що може знадобитись при співбесіді на КП у Львові.


Поховані на Личаківському цвинтарі

Cmentarz Obrońców Lwowa (także: Cmentarz Orląt) – autonomiczna część cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Znajdują się na nim mogiły uczestników bitwy o Lwów i Małopolskę Wschodnią, poległych w latach 1918–1920 lub zmarłych w latach późniejszych.

Często nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam prawie 3000 żołnierzy, część to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych oraz inteligencja[2]. Nazywany on był przez Polaków miejscem świętym (Campo Santo).

Jan Gall  – polski kompozytor, dyrygent, pedagog i krytyk muzyczny; znany głównie jako autor pieśni solowych i chóralnych. Od 1896 do końca życia mieszkał we Lwowie, gdzie prowadził chór „Echo-Macierz” jako dyrygent i kierownik artystyczny. (Gdybym był młodszy, dziewczyno, Czarowna cicha noc majowa  oraz kolędę Mizerna cicha .Był także autorem opracowań chóralnych pieśni ludowych oraz utworów Stanisława Moniuszki, m.in. Pieśń rycerska (Czy w razie, czy w zwadzie), Piosnka żołnierza, Pieśń wieczorna. Skomponował również operę Barkarola (1884), operę komiczną Viola opartą na twórczości Szekspira)

Maria Konopnicka – polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.  „Rota”

 Władysław Bełza – polski poeta neoromantyczny, piszący w duchu patriotycznym, nazywany piewcą polskości. Publicysta, animator życia kulturalnego, oświatowego i prasowego.  „Katechizm polskiego dziecka

Karol Szajnocha  – polski pisarz, historyk i działacz niepodległościowy.  Największe jego dzieło to Jadwiga i Jagiełło. Z napisanych przez niego dzieł historycznych poświęconych m.in. Bolesławowi Chrobremu, Władysławowi Łokietkowi, Kazimierzowi Wielkiemu, królowej Jadwidze, Władysławowi Jagielle, Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu itd. korzystał m.in. Henryk Sienkiewicz pisząc Trylogię.

Gabriela Zapolska – polska aktorka, dramatopisarka, powieściopisarka i publicystka. Przedstawicielka polskiego naturalizmu, wykpiwała moralną obłudę mieszczaństwa; pisała komedie satyryczne, dramaty i powieści.

Artur Grottger – polski malarz, jeden z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim, ilustrator, rysownik, autor cyklu „kartonów” o powstaniu styczniowym.

Zygmunt Gorgolewski – polski architekt, przedstawiciel historyzmu, jeden z najwybitniejszych polskich architektów epoki; od 1872 działał w Niemczech i Poznańskiem, od 1893 we Lwowie, gdzie w latach 1897–1900 wzniósł swoje najbardziej znane dzieło – Teatr Wielki we Lwowie (Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej)

Stefan Banach  – polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej, członek Polskiej Akademii Umiejętności

Franciszek Jan Smolka  – polski prawnik, polityk liberalny, działacz społeczny, prezydent parlamentu austriackiego; twórca Kopca Unii Lubelskiej we Lwowie.

Seweryn Goszczyński – polski działacz społeczny, rewolucjonista, pisarz i poeta polskiego romantyzmu. Zasłynął jako autor wierszy patriotycznych.

Jan Lam – polski powieściopisarz, satyryk, redaktor “Dziennika Polskiego“, nauczyciel.

Stanisław Szczepanowski  – polski ekonomista, chemik, inżynier, przedsiębiorca naftowy, od 1886 poseł do parlamentu austriackiego, od 1889 do Sejmu Krajowego galicyjskiego.

mauzoleum rodziny Baczewskich – W okresie II Rzeczypospolitej alkohole spod marki J.A. Baczewski cieszyły się niezmierną popularnością wśród ówczesnych elit

Tadeusz Rozwadowski  – generał broni Wojska Polskiego. Organizator Wojska Polskiego i obrońca Lwowa

Julian Ordon  – oficer wojska polskiego, powstaniec listopadowy.


Pomniki lwowskie

Pomniki w międzywojennym Lwowie

Adam Mickiewiczpolski poeta, działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, działacz religijny, mistyk, organizator i dowódca wojskowy, nauczyciel akademicki.

Aleksander Fredro – polski komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, wolnomularz, tworzył w epoce romantyzmu. (obecnie Wrocław)

Bartosz Głowacki –  bohater bitwy pod Racławicam, polski chłop,  chorąży

Agenor Gołuchowski arystokrata polski,  namiestnik Galicji (zniszczony)

Stanisław Jabłonowski (Najstarszy świecki pomnik) – wziął udział  w bitwie pod Wiedniem w 1683, w 1695 -w rozgromieniu ostatniego najazdu Tatarów w bitwie pod Lwowem. (zniszczony)

Teofil Wiśniowski i Józef Kapuściński –  byli mało znanymi polskimi patriotami, straconymi w 1847 roku w tym samym miejscu. Uczestniki powstania listopadowego

Kornel Ujejskipolski poeta, publicysta społeczny. (obecnie Szczecin)

Jan III Sobieskikról Polski od 1674. (obecnie Gdańsk)

Franciszek Smolka – (див. Вище) (zniszczony)

Jan Kiliński,-  pułkownik powstania kościuszkowskiego

Jan z Dukli (figura na kolumnie na Placu Bernardyńskim) – polski święty katolicki, pustelnik, franciszkanin, pod koniec życia w surowszej gałęzi zakonu: bernardynach. (zniszczony???)

Święty Krzysztofmęczennik, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Po wcieleniu miasta do ZSRR część z nich została zniszczona

Zachowały się do dnia dzisiejszego: pomnik Jana Kilińskiego w Parku Stryjskim, pomnik Bartosza Głowackiego w Parku Łyczakowskim, kolumna Adama Mickiewicza na pl. Mariackim (obecnie Plac Mickiewicza), figura Matki Bożej opodal na tymże placu, pomnik Teofila Wiśniowskiego i Jana Kapuścińskiego na Górze Stracenia[64].

Najznaczniejszą i najbardziej spektakularną dewastacją w okresie powojennym było zniszczenie w 1971 przez żołnierzy sowieckich przy użyciu czołgów nekropolii Cmentarza Obrońców Lwowa.

Do 1939 kilkadziesiąt upamiętnień znanych Polaków (Stanisława Skarbka, Jana Śniadeckiego, Marcelego Nenckiego, Franciszka Smolki, Juliana Zachariewicza, Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego) znajdowało się również wewnątrz gmachów w granicach administracyjnych Lwowa, lub jako ozdoby elewacji (Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Tadeusza Czackiego, Józefa Ossolińskiego, Jędrzeja Śniadeckiego, Jana Długosza, Grzegorza Piramowicza, Onufrego Kopczyńskiego, Stanisława Konarskiego, Stefana Batorego)[61][62]. Do polskiego dziedzictwa kulturalnego należą setki pomników nagrobnych na Cmentarzu Łyczakowskim, zachowanych do dnia dzisiejszego, mimo że stan wielu z nich jest bardzo zły[65].

 

kamień Jana III Sobieskiego  – jest zaniedbany pomnik na Wysokim Zamku, który, choć pozbawiony rzeźb ludzi, również odnosi się do zabytków sztuki monumentalnej. Ten kamień, stanowiący pamiątkę zwycięstwa wojska pod wodzą Jana III Sobieskiego nad armią tatarską w 1675 roku, postawiono na dolnym tarasie góry od strony Paparówki w 1883 roku. Teraz pomnik jest zaniedbany i zrujnowany, choć do tej pory można zauważyć fragmenty polskich napisów, których pełny tekst brzmiał tak: “R.P. 1675 dnia 24 sierpnia na polach Lesienic widocznych z tego wzgórza Jan III Sobieski, król polski, wielki książę litewski, na czele 6000 polskich rycerzy pokonał 40000 tatarską ordę, maszerującą na Lwów. Czcząc pamięć bohaterskiego obrońcy, Rada Miasta Lwowa w 200. rocznicę wyzwolenia Wiednia 12 września 1883 r. położyła ten kamień”.

Współczesne pomniki

Pomnik rozstrzelanych profesorów lwowskich – na Wzgórzach Wuleckichlwowski pomnik poświęcony zamordowanym przez hitlerowców profesorom lwowskich uczelni, odsłonięty 3 lipca 2011 roku.

Ignacy Łukasiewicz  i Jan Zeh  Ignacy Łukasiewicz  wraz z Ignacym Łukasiewiczem prowadzili w aptece „Pod Złotą Gwiazdą” doświadczenia, w wyniku których wynaleźli destylat naftowy, który świecił w lampach naftowych . Pierwsze na świecie lampy naftowe oświetliły pomieszczenie samej Apteki Mikolascha, natomiast 31 lipca 1853 lampy naftowe po raz pierwszy wykorzystano dla oświetlenie sal operacyjnych szpitala miejskiego przy ul. Łyczakowskiej we Lwowie co pozwoliło doktorowi Zaorskiemu przeprowadzić pierwszą operację po zmroku.


 

Поділитись:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *