Поліцеальна школа – шлях до роботи без дозволів

Інформація для тих хто не є власником Карти Поляка. Щоб легше жилось, можна пройти курси в поліцеальній школі. І не залежати від роботодавців

Передруковую інформацію з групи у фейсбук. Оригінал знаходиться тут: https://goo.gl/uVz3YH

Свидетельство окончания школы полецальной освобождает от разрешения на работу. В децизии не указывается работодатель.

 
 
Основной закон: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę:
15) będących absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych;
В уженд при подаче на карту побыта необходимо предоставить копию свидетельства окончания школы.
Плюсы:
  1. Во первых работодателю не нужно делать zezwolenie o prace для вас, и это уже большой +
2. Во вторых, это очень удобно так как при смене работодателя вам не прийдется переделывать заново карту побыта (так как в децизии ничего не изменилось) а необходимо лишь уведомить об этом Уженд.
В итоге вы получите децизию на побыт и праце без упоминания работодателя. Пример ниже
 
  • Если у вас возникли какие-либо сомнения по поводу конкретной полицеальной школы, вы можете проверить ее в государственном реестре. Для этого в школе вам необходимо узнать номер RSPO проверить школу по номеру по ссылке ниже. если такая школа присутствует в списке значит все впорядке
  • школа полицеальная=школа понадподставовая
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: 3b) szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy lub szkole policealnej – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy – и далее сам артикул уставы Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 1) ośmioletnią szkołę podstawową; 2) szkoły ponadpodstawowe: a) czteroletnie liceum ogólnokształcące, b) pięcioletnie technikum, c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia, d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia, f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania
в нормативных актах школа полицаеальная как раз присутствует. проблема в том что раньше эти школы назывались понадгимназиальные а сейчас их переименовали в понадподставовые, а в законе который описывает что вы освобождаетесь от разрешения на работу ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 kwietnia 2015 r. осталось старое название “понадгиназиальная” но я уже опысывал что они были переименованы законом: U S T AWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1) http://prawo.sejm.gov.pl/…/WDU2017000…/U/D20170060Lj.pdf 2) użyty w art. 39 w ust. 1 w pkt 6, w art. 46 w ust. 3 w pkt 1, w art. 50 w ust. 2 oraz w art. 54 w ust. 1d w pkt 8, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „ponadgimnazjalna” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „ponadpodstawowa”; тоесть понадгинмзиальная=подставовая и в ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY должно использоваться слово подставовая.
  • Обновление: вы освобождаетесь от разрешения на работу в не зависимости от того публичная школа это или не публичная(должна быть в реестре), стационарное обучение или заочное.
Podsumowując, należy stwierdzić, że cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej – niezależnie od tego, czy jest to szkoła publiczna, czy niepubliczna (wpisana do właściwego rejestru) –jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla obowiązywania tego zwolnienia nie ma również znaczenia, czy nauka w szkole policealnej odbywała się w formie stacjonarnej, czy zaocznej.
Подтверждение окончания школы полицеальной является – свидетельство окончания школы. Диплом не дает подтверждения (и не нужен в данном случае, к тому же он не обязателен).
Cudzoziemiec musi odpowiednio udokumentować swoje uprawnienie do świadczenia pracy bez zezwolenia na pracę, przedkładając podmiotowi powierzającemu pracę świadectwo ukończenia szkoły policealnej.
Полное разъяснение по ссылке ниже:
  • Если инспектор в уженде не понимает о чем речь и не вкурсе данного закона вы можете распечатать писмо ниже и предоставить его инспектору.
 
 

Украинцы на Шлёнску / Ukraińcy na Śląsku Был вопрос по поводу документа который подтверждает окончание школы и освобождает от разренешия на наботу.
Ответ: подтверждение окончания школы полицеальной является – свидетельство окончания школы. Диплом не дает подтверждения (и не нужен в данном случае, к тому же он не обязателен).

Cudzoziemiec musi odpowiednio udokumentować swoje uprawnienie do świadczenia pracy bez zezwolenia na pracę, przedkładając podmiotowi powierzającemu pracę świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Украинцы на Шлёнску / Ukraińcy na Śląsku где-то слышал вопрос о том что зависит ли данное освобождение от разрешения на работу от вида школы публичная\не публичная. так вот не зависит. Описание ниже: https://www.pip.gov.pl/…/88048,zwolnienie-z-obowiazku…

Поділитись:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *